Dank voor uw support!

DONEREN

DONEER EEN EENMALIG BEDRAG

De doelstelling van Stichting Diba is het verlenen van hulp aan mensen in de Democratische Republiek Congo op het gebied van huisvesting, onderwijs, medische zorg, technische ontwikkeling, het stimuleren van het verwerven van een zelfstandig inkomen en het stimuleren van landbouw, productie en handel. Dit alles op een kleinschalige, persoonsgerichte en directe manier en in de breedst mogelijke zin.

Om deze doelstelling samen met ons te realiseren kunt u een donatie doen en hiermee het verschil maken! Al vast onze dank voor uw support. Wij zorgen voor een verantwoorde besteding in Congo.

Uw donatie is welkom op bankrekeningnummer NL09ABNA 049 94 53 980 ten name van Stichting Diba te Deventer.

ideal

Twee minder bekende mogelijkheden om te schenken zijn het legaat en de notariële schenking. Een beknopte toelichting.

LEGAAT

U kunt Stichting Diba begunstigen met een zogenaamd legaat. Een legaat is de eenvoudigste manier om een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor onze stichting. Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag u wilt bestemmen voor welke activiteit van de stichting. Dit moet u laten vastleggen in uw testament.

NOTARIËLE SCHENKING

Ook met een notariële schenking kunt u helpen de doelstelling van Stichting Diba te realiseren. Hierbij kunt u bovendien het volledig te schenken bedrag aftrekken van de belasting. Als voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van uw gift, moet de notariële schenking voor een periode van vijf jaar of langer in een notariële akte worden vastgelegd.

Wilt op één van bovenstaande manieren Stichting Diba steunen?
Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

DONEREN EN BELASTINGDIENST

anbiStichting Diba is aangemerkt als ANBI - Algemeen nut beogende instelling -

Giften gedaan aan goededoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of (de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Let op, de volgende verslagen zijn in PDF formaat.

PDF