STICHTING DIBA HEEFT WEER EEN SAMENWERKINGS OVERENKOMST MET WILDE GANZEN

Waarom Wilde Ganzen?

Wilde Ganzen (WG) bestrijdt armoede wereldwijd. Wilde Ganzen voegt waarde toe aan concrete en duurzame projecten gericht op armoedebestrijding in midden- en lage inkomenslanden. Deze waarde bestaat uit kennis, ervaring en een financiële bijdrage. De projecten zijn gebaseerd op een samenwerking van een particulier initiatief in Nederland en een lokale organisatie in het projectland. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking tussen Wilde Ganzen en Stichting Diba ten aanzien van de fondsenwerving en uitvoering contractueel vastgelegd. 

WildeGanzen Logo 2015 CMYK

Hier  leven mensen steeds van rivierwater, er is een basisschool in de wijk maar  alle kinderen hebben geen recht op het onderwijs.

Stichting Wilde Ganzen heeft een toezegging gedaan om met ons mee te werken aan het realiseren van schoon drinkwater en een multifunctioneel centrum in een van de armste wijken van Kinshasa,wijk Kinkole. 

kinkole    kink

Steun ons project en doneer nu voor:

Bouw multifunctioneel centrum Kinkole RDC

Betalingskenmerk Actieresultaat 2017.0503 

Rekeningnummer Stichting Wilde Ganzen/IKON NL53 INGB 00 000 40 000

Deze actie loopt tot en met 09-2019, de waterpomp willen wij realiseren in november 2018

2

KRAAMKLINIEK

beddenDe kraamkliniek in Kabue is gebouwd in 1954 en inmiddels toe aan een grondige revisie. Hiervoor is veel geld nodig. Wij hebben besloten om de revisie gefaseerd te gaan uitvoeren.

In 2014 hebben wij een start gemaakt door een twintigtal bedden op te knappen en te voorzien van nieuwe matrassen. In mei 2015 hebben wij een verlosbed geïnstalleerd in de kliniek. De volgende zaken willen wij in de komende jaren gaan aanpakken:

 • Vervangen of repareren dak; het huidige dak lekt op veel plaatsen
 • Schilderen van de zalen
 • Installeren zonnepanelen voor elektriciteit
 • Operatietafel en materiaal
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • bedden

WATERVOORZIENING IN KABWE

Project “Watervoorziening Kabwe"

Doel: realiseren van een watervoorziening centraal in het dorp. Drinkwater wordt nu buiten het dorp bij een bron gehaald. Deze bron is alleen na een gevaarlijke en lange afdaling te bereiken.

Doelgroep: de lokale bevolking en in het bijzonder de meisjes/vrouwen profiteren doordat ze bij realisatie van het project minder tijd kwijt zijn met het halen van water.

wildeganzenbannersm

Enkele jaren geleden hebben wij getracht om handmatig naar schoon drinkwater te boren midden in het dorp Kabwe. Met maximale inzet van het boorteam hebben wij een diepte bereikt van 37 meter, waarbij we grondwater hebben aangetroffen. Na de installatie van de handpomp bleek al snel dat er niet genoeg toestroom was van water, waardoor de pomp droog kwam te staan. In juli 2015 is er een ingenieur van de Service National d’Hydraulique Rurale ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen en om een offerte te kunnen maken voor de vervolgwerkzaamheden. De expert verwacht dat er tot ongeveer honderd meter diepte moet worden geboord om de juiste toestroom van schoon drinkwater te vinden. Toch aanmerkelijk dieper dan we handmatig hebben geboord.

De totale werkzaamheden inclusief pomp en het geven van voorlichting aan de lokale bevolking zijn begroot op € 37.500,- 

Voor het project is een subsidieaanvraag ingediend bij Wilde Ganzen en deze is toegewezen. De benodigde opbrengst uit fondsenwerving en de subsidie van Wilde Ganzen is inmiddels ook gerealiseerd. 

water

Het project kan helaas niet op korte termijn tot uitvoering komen vanwege de onrust in Congo en met name in de provincie Kasaï. Deze komt voort uit het telkens maar uitstellen van de verkiezingen waartegen de bevolking in verzet is gegaan. Meer dan een miljoen inwoners in de provincie zijn gevlucht voor het geweld. Met Wilde Ganzen is afgesproken dat het goedgekeurde project weer wordt opgepakt wanneer de omstandigheden in het gebied stabiel zijn. 

 

 

 • 09
 • 10
 • water