Missie/Visie

OVER ONS

MISSIE

Marie en Pierre Ngindu zijn geboren en opgegroeid in het dorp Kabwe. Tijdens een vakantie in 2004 werd Marie ermee geconfronteerd dat de levensstandaard in het dorp niet was toegenomen, maar eerder afgenomen. De school stond op instorten net zo als andere gebouwen in het dorp. Ook in de kraamkliniek had de tijd stilgestaan, materialen meer dan vijfig jaar oud, slecht of geen onderhoud.

Wij hebben besloten er onze missie van te maken om samen met de bevolking van Kabwe de weg in te slaan naar een betere toekomst voor het dorp.

Door de reeds langere tijd politiek instabiele situatie in Congo en in het bijzonder in de provincie waarin Kabwe is gelegen, hebben wij besloten om ons voor de middellange termijn te richten op projecten in de hoofdstad Kinshasa. Wij werken hier samen met Bumoja O.N.G

VISIE

Het is onze visie dat ieder mens recht heeft op basisvoorzieningen, zoals schoondrinkwater dichtbij, onderwijs, een huis, voedsel en medische zorg. Helaas zijn deze zaken in onze wereld erg ongelijk verdeeld.

Wij voelen de morele plicht om er voor te zorgen dat de levensstandaard van de bevolking van Congo stapje voor stapje vooruit gaat. Wij doen dit niet door zomaar geld op te sturen, maar doen onze projecten gezamenlijk met de bevolking.

In Nederland proberen wij mensen bewust te maken van de problemen in Congo en ze enthousiast te maken voor onze projecten. Samen maken we namelijk het verschil! Door gerichte acties werven we fondsen om ze daarna binnen afzienbare tijd af te ronden en terug te koppelen met de mensen die geholpen hebben.

BESTUUR

Voorzitter: Marie Fredriks-Ngindu
Secretaris: Gertrude Hankanimana
Penningmeester: Pierre Ngindu
Lid: Jean-Claude Mukendi