LOPENDE PROJECTEN

WATERVOORZIENING IN KABWE

Project “Aanleg waterpomp in Kabwe” goedgekeurd door Wilde Ganzen

wildeganzenbannersm

Ten behoeve van het machinaal boren naar grondwater en het plaatsen van een waterpomp in Kabwe, een dorp gelegen in de Democratische Republiek Congo hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. Het doel van het project is schoon drinkwater in voor de inwoners van het dorp Kabwe. Doelgroep is de lokale bevolking en in het bijzonder profiteren de meisjes/vrouwen doordat ze bij realisatie van het project minder tijd kwijt zijn bij het halen van water. Door een ingenieur van de Service National d’Hydraulique zijn de werkzaamheden ter plaatse ingeschat en is een offerte uitgebracht. De werkzaamheden inclusief pomp en het geven van voorlichting aan de lokale bevolking zijn begroot op € 37.500,- De benodigde opbrengst uit fondsenwerving dient € 25.000,- te bedragen, waarna Wilde Ganzen zorgdraagt voor een subsidie van € 12.500,- Wij hebben al  €27.500,- opgehaald met de subsidie van Wlde Ganzen. De vrijwilligers van Stichting Diba zijn druk bezig met het bedenken van acties om € 10.000,- op te halen vóór november van dit jaar. Wij willen het project het liefst  in 2018 realiseren.

 

waterEnkele jaren geleden hebben wij getracht om handmatig naar schoon drinkwater te boren midden in het dorp Kabwe. Met maximale inzet van het boorteam hebben wij een diepte bereikt van 37 meter, waarbij we grondwater hebben aangetroffen. Na de installatie van de handpomp bleek al snel dat er niet genoeg toestroom was van water, waardoor de pomp droog kwam te staan. In juli 2015 is er een ingenieur van de Service National d’Hydraulique Rurale ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen en om een offerte te kunnen maken voor de vervolgwerkzaamheden. De expert verwacht dat er tot ongeveer honderd meter diepte moet worden geboord om de juiste toestroom van schoon drinkwater aan te treffen. Toch aanmerkelijk dieper dan we handmatig hebben geboord.

Het project is inmiddels ingediend bij Wilde Ganzen en wij zijn druk bezig met het benaderen van sponsors, scholen en bedrijven voor de verwerving van fondsen.

In mei/juni 2016 hopen we genoeg geld ingezameld te hebben om in het droge seizoen dat loopt van ongeveer mei t/m augustus het project te kunnen uitvoeren, zodat daarna de bewoners van Kabwe beschikken over schoon water in het dorp.

  • 09
  • 10
  • water

WATER

Enkele jaren geleden hebben wij geboord naar grondwater met als doel een goede waterpomp installeren. Een boorteam heeft handmatig tot een diepte van 37 meter kunnen boren, waar grondwater werd aangetroffen. Helaas was de toestroom van water niet groot genoeg om onze Afripump te kunnen installeren. Er dient nu te worden bepaald hoe diep een goede grondwater bevattende laag zit, zodat er wellicht machinaal geboord kan worden naar water.

Voor de installatie van onze pomp is er dan extra materiaal nodig in de vorm van opvoerbuizen. De grootste kostenpost zit echter in het machinaal boren. We gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om in 2016 een goede watervoorziening te kunnen realiseren.