Nieuwsbrief december 2021

Afgelopen december hebben wij onze nieuwsbrief met daarin verslag over onze activiteiten van het afgelopen jaar verspreid. Voor wie deze nog niet gelezen heeft staat deze nu ook online.

Het door ons geplaatste watertappunt aan de grote weg naar Kinshasa wordt druk bezocht