Basisschool

Veel ouders die hun kinderen bij onze kleuterklas hebben ons gevraagd of wij niet een basisschool wilden beginnen. Zij waren erg tevreden met onze kleuterklas en onze manier van werken.

Wij hebben naar de ouders geluisterd en zijn een basisschool gestart. Ieder jaar breiden we de school uit met één of meer lokalen. In 2023 is het eerste lokaal gebouwd met dank aan subsidies van onder andere Stichting Kook, Emmaus en de Hoffknecht van Vuurestichting.

In januari 2024 waren alle werkzaamheden gereed en is de klas voorzien van passende tafels en stoelen voor de kinderen en de docenten.

Inmiddels zitten er vijfentwintig kinderen op onze basisschool. Zij krijgen les van madame Sharon, die vorig jaar de kleuterklas begeleidde.

Onze basisschool onderscheidt zich van andere basisscholen in Congo, omdat wij af willen van het gangbare onderwijs dat erg gericht is op reproductie. Wij willen creativiteit en eigen initiatief bij kinderen ontwikkelen.