Geiten houden

Sommige gezinnen in Kabwe hebben minder dan andere. Het behoort tot de cultuur van Kabwe en de visie van Stichting Diba om, waar mogelijk, anderen te helpen die het slechter hebben dan jij.

Dit kunnen éénoudergezinnen zijn, gezinnen waarbij de zorg voor kinderen op de schouders komt van een oma of gezinnen met een kind met een ernstige beperking of gezinnen die een weeskind hebben opgenomen.

In Kabwe willen we vijftig van de meest behoeftige gezinnen ondersteunen met een geit. Een geit kan aan huis gehouden worden, brengt melk op en jonge geiten voor de verkoop of slacht.

De opbrengsten zijn bedoeld als bijdrage in de gezinskosten en specifiek als bijdrage in het schoolgeld of medische zorg voor de kinderen.

Maandelijks komt er een dierenarts uit Kananga in alle dorpen in de omgeving langs, dus op hem kan een beroep gedaan worden voor een maandelijkse controle van de dieren. Bij nood kan hij eveneens opgeroepen worden.