Moestuin

Context project

Onze weeskinderen en hun begeleidster wonen op het terrein van de stichting.

Om de kosten voor levensonderhoud zo laag mogelijk te houden wordt er groente verbouwd naast het huis. De moestuin wordt beheerd en gebruikt door onze weeskinderen, begeleidster en de directeur van de school. De opbrenst is matig, omdat de bodem niet (goed) is bewerkt en er tijdens het droge seizoen niet genoeg water is. Ook is er niet voldoende diversiteit in groenten en de tuin is slecht ingericht.

Op onze basisschool leren wij de kinderen over het belang van bomen, biodiversiteit en landbouw. Ook organiseren wij jaarlijks een boomplantdag voor de wijkbewoners. De percelen waarop de mensen in de wijk wonen zijn redelijk groot, maar er wordt over het algemeen weinig groente verbouwd.

Graag willen wij een voorbeeld geven aan de schoolkinderen met betrekking tot het zelf verbouwen van groenten en ook de ouders en wijkbenwoners inspireren.

Project

Wij willen de moestuin op een betere manier gaan inrichten en uitbreiden. Hierbij willen we permacultuur toepassen. Een methode die in de hele wereld in opmars is.

Permacultuur in de moestuin betekent het toepassen van drie basisprincipes: rust voor de bodem (niet spitten), grond beschermen door te mulchen (bedekken tuinbodem met een laagje plantaardig of ander materiaal met eenzelfde werking) en diversiteit. Daarnaast is het van belang om vocht in de bodem vast te houden zodat het bodemleven aan het werk kan blijven.

Het volgende willen wij met de permacultuur moestuin bereiken:

  • meer diversiteit in groenten en fruit voor onze weeskinderen en begeleidster
  • overschot aan groenten en fruit kan worden verkocht
  • moestuin is een leerrijke plek voor leerlingen, ze leren er hoe voedsel groeit en hoe je tuiniert, ze leren groenten, fruit en de natuur beter kennen, ze leren samenwerken, organiseren, etc.
  • de moestuin dient als voorbeeld voor de buurtbewoners

aanleren:

Om de beoogde doelen te bereiken is het van belang dat onze mensen de principes van permacultuur aanleren. Wij (Eric en Marie Fredriks) hebben in Frankrijk een cursus “permacultuur” gevolgd en veel hierover geleerd. Deze kennis willen wij tijdens onze volgende bezoek aan Congo in het voorjaar van 2024 gaan overdragen.

Plan van aanpak:

De bodem ter plaatse bestaat vooral uit fijn zand en dient vruchtbaarder te worden gemaakt. Dit gaan we doen door allereerst de bodem onkruidvrij te maken en compost aan de bodem toe te voegen en stalmest.. Daarna gaan we mulchen met organisch materiaal en inplanten.

In verband met het droge seizoen tussen mei en oktober willen wij een druppelirrigatiesysteem gaan aanleggen, zodat er het hele jaar verbouwd kan worden en de bodem in goede conditie blijft.

Voor het druppelirrigatiesysteem gaan we gebruik maken van water uit het riviertje dat naast ons terrein stroomt. Het water dient wel circa 25 meter omhoog te worden gepompt en te worden opgeslagen in enkele IBC-vloeistofcontainers. Van daaruit wordt het water dan automatisch over de moestuin verspreid middels irrigatieslangen.