Onze aanpak

Stichting Diba kiest voor:

  • SAMENWERKEN MET DE LOKALE BEVOLKING VANUIT HUN EIGEN BEHOEFTES
  • DE LOKALE BEVOLKING IS EIGENAAR VAN HET PROJECT EN ZE WORDEN BETROKKEN BIJ DE UITVOERING

Basisinitiatieven worden duidelijk en direct gestimuleerd en ondersteund.
Onze aanpak is gericht op economische plattelandsontwikkeling, maar ook op basisopleiding en basisgezondheidszorg, zoals eerstelijnszorg, water, hygiëne en sanitair, voeding en preventie. Voor thema’s op het gebied van gender, HIV/Aids, milieu en communicatie worden trainingen gegeven. Uiteraard houden we rekening met nationale en internationale beleidslijnen.

VERANDERING

De doelgroep is de bevolking van Congo. Deze bevolking wordt actief betrokken bij de ontwikkeling en positieve verandering van hun levensomstandigheden, vanaf het opstarten van een project tot en met de uitvoering hiervan. Startend met een uitgebreid onderzoek van de situatie door de bevolking, wordt een projectplan uitgewerkt en uitgevoerd door diezelfde bevolking. Waar nodig, nuttig en mogelijk, biedt Stichting Diba middelen tot ondersteuning. Dit houdt in financiële ondersteuning, informatie, opleiding en investering.

STICHTING DIBA PERMANENT AANWEZIG

De bevolking is het middelpunt van elk project. Stichting Diba bereikt de bevolking via representatieve, lokale, proactieve en verantwoordelijke partners, o.a. verenigingen, Ngo, coöperatieven. Deze partners zijn de draaischijf om de initiatieven te stimuleren en te organiseren. Om sterk betrokken te zijn bij wat er leeft bij de partners en de bevolking, is Stichting Diba permanent aanwezig in de betreffende regio’s. De lokale partners zijn de eerste aanspreekpunten van Stichting Diba op het terrein. Indien nodig, wordt er een beroep gedaan op diensten en expertise van buitenaf. Daarnaast wordt samenwerking en synergie ook steeds belangrijker. De rol van Stichting Diba is om deze processen makkelijker te laten verlopen.