SDG

De Sustainable Development Goals

Wij beschouwen ons werk als een bijdrage in het bereiken van

de ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’

Enkele Doelstellingen

Doelstelling 1.

Een einde aan armoede in al zijn vormen

Armoede die overal ter wereld in al haar vormen is beëindigd.

Doelstelling 2.

Geen Honger

Honger die overal ter wereld in al haar vormen is beëindigd. Voedselzekerheid, een verbeterde voeding en bevordering van duurzame landbouw.

Doelstelling 3.

Gezondheidszorg voor iedereen

Een goede gezondheid die voor elk mens verzekerd kan worden en bevordering van welvaart voor alle leeftijden.

Doelstelling 4.

Goed onderwijs voor iedereen

Kwaliteitsonderwijs dat voor iedereen toegankelijk is en de mogelijkheid om levenslang te leren.

Doelstelling 5.

Gender Gelijkheid

De gendergelijkheid voor alle vrouwen en meisjes is bereikt.

Doelstelling 6.

Schoon Water en Sanitair

Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. En daarbij de mogelijkheid voor iedereen om deze te beheren.

Doelstelling 11.

Duurzame Steden en Gemeenschappen

De bouw van steden en menselijke nederzettingen vindt op veilige, veerkrachtige en duurzame wijze plaats.

Doelstelling 16.

Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten

Een vreedzame en inclusieve samenlevingen met aandacht voor duurzame ontwikkeling is bevorderd. Toegang tot justitie voor iedereen. Open en verantwoordelijke instellingen worden op wereldwijd niveau gecreëerd.

Doelstelling 17.

Partnerschap Om Doelstellingen Te Bereiken

De implementatiemiddelen zijn versterkt en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling is gerevitaliseerd.

Stichting Diba

“Door gerichte acties werven wij fondsen om ze daarna binnen afzienbare tijd af te ronden en terug te koppelen met de mensen die geholpen hebben.”

Marie Fredriks

Neem Contact op

Heeft U Intresse? wilt U meer weten?

Contact