Strijd tegen COVID-19 in Kinkole en Badara

Afgelopen augustus heeft Assocation Diba pour Tous meegeholpen in de strijd tegen COVID-19, om de gevolgen van de pandemie te kunnen beperken in de wijken Kinkole en Badara.
Het uitgangspunt was om zo veel mogelijk mensen in deze wijken bewust te maken van de impact van COVID-19 en er voor te zorgen dat zij veelvuldig handig wassen, afstand houden en mondkapjes dragen om verspreiding van het virus te voorkomen.
Geen gemakkelijke opgave in een land waar de bevolking wantrouwen heeft tegen alles wat de autoriteiten vertellen, dit door jarenlange slechte ervaringen.Ons idee is dat niet de overheid, maar de jeugd, de toekomst, de bevolking bij de hand neemt en verantwoording neemt om het gevaar van COVID-19 op een goede manier onder de aandacht van de bevolking te brengen.
Een groep jonge medewerksters van Diba pour Tous hebben allereerst duizenden mondkapjes gemaakt onder leiding van een professionele naaister. Er is ter plaatse veel stof en elastiek gedoneerd door naaiateliers, waardoor er veel extra mondkapjes zijn gemaakt.

Daarna zijn de voorlichters opgeleid door één van de artsen in opleiding, zodat zij op een goede manier de bevolking konden gaan voorlichten.
De mondkapjes zijn op diverse strategische plaatsen in de wijken verspreid. Ter plaatse werden de mensen voorgelicht over het virus, het afstand houden, maar ook werd verteld over hygiëne en handen wassen. Veel mensen hebben hiervoor kosteloos een stuk zeep ontvangen. Verder is een groep van doktoren in opleiding meerdere zaterdagen de wijken in geweest om vanaf de motor met een megafoon voorlichtingssessies te geven. Hiermee hebben wij vele duizenden mensen weten te bereiken.

De actie is heel goed door de wijkbewoners ontvangen. Het gebruik van mondmaskers is toegenomen. Afstand houden, met name bij de watertappunten en bij de kiosken is nu veel beter.
Wij zijn de Hofsteestichting, Haëlla Stichting, Gemeente Deventer en Wilde Ganzen dankbaar voor hun financiële bijdrage in de strijd tegen COVID-19.
De naaimachines die zijn aangekocht voor het maken van de mondkapjes krijgen een plaats in ons multifunctioneel opleidingscentrum. Op dit moment worden ze nog steeds gebruikt voor het maken van mondkapjes op het moment dat wij materialen geschonken krijgen. De mondkapjes zijn verkrijgbaar bij de watertappunten.