Training sociale vaardigheden

SOVA-training Kinkole

Dankzij de ondersteuning Kinderfonds van Dusseldorp zijn er voor onze medewerkers van Fondation Diba Dietu trainingsbijeenkomsten op het gebied van sociale vaardigheden georganiseerd. De trainingen zijn voorspoedig verlopen en de trainers hebben de leerkrachten onder andere geleerd hoe ze moeten omgaan met de groep, vaardigheden als het geven van feedback maar ook hoe leerlingen aan te spreken bij ongewenst gedrag..

Het benodigde leermateriaal hebben wij in Kinshasa aangekocht bij de trainer.

De ouders/verzorgers hebben van onze leerkrachten een presentatie over de SOVA-training gehad. Zij zijn erg betrokken en willen graag geholpen worden bij de begeleiding/opvoeding van hun kinderen.

In de eerste fase van de SOVA-training is begonnen met een “zero tolerance” beleid waarbij de begeleiders op ongewenst gedrag reageren op een manier die voor de kinderen duidelijk en voorspelbaar is. Het doel is om de kinderen te helpen inzien, dat hun gedragingen en beslissingen gevolgen hebben, maar dat zij niettemin deze gevolgen in de hand hebben.

Aan de SOVA-trainign hebben twintig kinderen deelgenomen. Zij hebben moeten leren waar de grenzen liggen. Er is in deze fase bij ongewenst gedrag alleen maar de gebiedende wijs gebruik, zoals arrêtes, assies-toi, parles, non, etc. De kinderen hebben geleerd om naar elkaar te luisteren en naar hun autoriteiten on te doen wat hen gevraagd wordt. Ze kunnen samen spelen en elkaar helpen zonder problemen te maken. De meeste kinderen luisteren nu goed en kunnen praten over iets wat hun dwars zit, zonder te gaan slaan uit frustratie.

In de tweede fase van de SOVA-training moeten de kinderen de aangeleerde gedragsvormen in de klas toepassen. Zij moeten daarnaast hun eigen identiteit vinden. De kinderen hebben veel tijd nodig gehad om de aangeleerde gedragspatronen te verinnerlijken en oude gedragspatronen te veranderen. Bij enkele kinderen is dit nog steeds een uitdaging omdat de kinderen in een thuissituatie verkeren waar er te weinig string/begeleiding is.

Voor meer dan de helft van de kinderen is er geen extra begeleiding en training nodig. Met de andere kinderen blijven we doorgaan in het proces.

SOVA-training geven kost veel energie, maar het levert ook zeker veel positiefs op!!

In de nabije toekomst willen wij naast de SOVA-training op school, ook meer tijd gaan besteden aan de ouders/verzorgers van de kinderen. Naast het geven van extra informatiebijeenkomsten willen wij graag op individueel niveau bij de (probleem)kinderen thuis komen om de ouders/verzorgers handvaten te geven bij de opvoeding.

Wij hopen hiervoor de benodigde fondsen te kunnen verwerven.

Inmiddels hebben wij buiten het leercentrum een apart lokaal gebouwd die wij in de middag speciaal gebruiken voor de SOVA-training.