Wasbaar maandverband

In navolging van het zeer succesvolle wasbaar maandverband project in Kinkole hebben wij in samenwerking met Stichting Pharus eenzelfde project opgezet voor Kabwe.

In het dorp is geen maandverband verkrijgbaar en vrouwen/meisjes blijven thuis als ze ongesteld zijn. Dit leidt tot schoolachterstand en een lager inkomen als er niet op het land gewerkt kan worden.

Door de zusters van de katholieke kerk is tegen een laag huurtarief een ruimte ter beschikking gesteld waar de training is gegeven aan de naaisters.

De naaitrainingen gingen voorspoedig. De vrouwen leerden in rap tempo hoe zij de maandverbanden moesten produceren en gingen zelfs zelf improviseren en verbeterde designs maken. Ondanks het feit dat de lockmachine niet gebruikt kon worden omdat er geen stroom is in Kabwe, is in samenwerking met alle vrouwen een goede oplossing gevonden. Zij hebben een andere naaitechniek gebruikt waardoor de lockmachine niet meer van cruciaal belang was.

Er zijn 350 maandverbanden gemaakt van de aangekochte stof. Uiteindelijk hebben 175 meisjes en jonge vrouwen een set van 2 maandverbanden ontvangen. Meisjes van 2 basisscholen (hoogste klas) en 1 middelbare school hebben het maandverband gekregen van Marie na uitgebreide voorlichtingsbijeenkomsten.

Door middel van voorlichtingen, gegeven door Association Diba pour Tous en Marie, hebben de vrouwen en meisjes geleerd hoe zij de maandverbanden goed moeten wassen. Hierdoor kunnen zij in ieder geval 5 jaar doen met de maandverbanden. Verder zijn zij ook voorgelicht over hygiëne, geslachtsziektes en ongewenste zwagerschappen.

Uit een enquête onder de docenten op de scholen is gebleken dat het verzuim onder meisjes met 80% is gedaald. Het verzuim dat er nog is heeft te maken met het niet (op tijd) kunnen betalen van schoolgeld.

In Kabwe zijn er nog veel meisjes en jonge vrouwen die ons wasbaar maandverband willen gebruiken. Bij een vervolg op dit project kunnen we profiteren van de opgedane kennis en de beschikbare machines. De naaimachines die zijn gekocht voor dit project worden nu ingezet bij het maken van schooluniformen voor volgend schooljaar en de naaiopleiding.

Wij leiden vrouwen die al kunnen naaien op, om andere dingen te maken dan de “standaard” kleding.