Watervoorziening

Achtergrond
De watervoorziening in het dorp Kabwe bestaat uit een centrale bron op grote afstand van het dorp. Jonge kinderen halen daar water en dragen dat in plastic jerrycans de heuvel op. Het water wordt door het gebruik van mens en dier vervuild en bevat parasieten die weer verschillende ziekten veroorzaken. In de ‘Belgische tijd’ werd het water uit deze bron de berg op en naar het dorp gepompt, maar dit systeem is al lang geleden buiten gebruik geraakt. In juni 2010 heeft Caritas Internationaal een project opgezet om naar water te boren door middel van een handboor. De watervoerende laag bleek echter dieper dan verwacht en dit had tot gevolg dat Caritas de werkzaamheden zoals men die voor ogen had moest stoppen. Sindsdien is er geen poging meer ondernomen om het dorp Kabwe te voorzien van schoon drinkwater.

Project
Een watervoerende grondlaag die voldoende water oplevert, zit naar verwachting op meer dan 100 meter diepte. Voor de boring en installatie van de waterput werken we samen met het bedrijf Congo Assainissement Visionservice (CAV’S), onder leiding van Ir. Alain Ngoie. CAV’S zal volop gebruik maken van lokale vakkrachten die wij goed kennen en waarvan wij bij eerdere projecten hebben gezien dat zij over voldoende technische kennis en ervaring beschikken om projecten ten uitvoer te brengen. De waterput zal worden voorzien van een pomp die werkt op zonnepanelen, die het water. doorzet naar de bestaande watertoren, die zal worden gerehabiliteerd. Een of enkele malen per dag kan de pomp aangezet worden om de watertoren te vullen. Doordat het water hoog wordt opgeslagen, is er waterdruk bij de aan te leggen omliggende watertappunten.

Uitvoering

De installatie van de pomp en zonnepanelen is heel goed verlopen ondanks de prijsstijging van de benodigde materialen. Het reservoir van de watertoren is grondig schoongemaakt en zodanig behandeld dat het water veilig en schoon kan worden opgeslagen. Voor de toevoer en afvoer zijn nieuwe leidingen geïnstalleerd.

De uitvoering van het project is begeleid door een medewerker van onze lokale partner Fondation Diba Dietu (Stichting onze Zon, onze Tijd) in samenspraak met de autoriteiten van het dorp. De pomp en het waterpunt zijn in gebruik genomen in het bijzijn van Marie Fredriks namens Stichting Diba. Zij heeft ook een watercomité opgezet dat moet zorg dragen voor de continuïteit van de watervoorziening.
De zonnepanelen die zorgen voor de benodigde elektriciteit voor de pomp zijn geplaatst op de naastgelegen kraamkliniek Op deze wijze liggen ze veilig en afgeschermd. De boring is prima verlopen en op een diepte van 65 meter is een goede watervoerende laag aangetroffen. Op deze diepte hangt de solarpomp nu in het boorgat. Vanuit het boorgat wordt het water opgepompt tot in de watertoren.

In samenwerking met de lokale bevolking is een waterpunt op een plateau gebouwd met een drietal kranen. De totale aanleg is zonder grote problemen verlopen en de watervoorziening functioneert uitstekend. Het waterniveau in de watertoren blijft zodanig, dat de gehele dag water kan worden getapt. Mensen komen van ver om water te halen. Het waterpunt wordt de gehele dag begeleid door een lid van het watercomité. Deze zorgt ook voor het schoonhouden van de kranen en het plateau. Rondom het waterpunt is een natuurlijke afrastering geplaatst, die ervoor zorgt dat er geen loslopend vee de locatie kan bevuilen.

Naast het watertappunt is verlichting geplaatst die werkt op zonne-energie. Dit is zeer welkom, omdat het na 18.00 uur al donker wordt en er dan nog water wordt getapt. Omdat er verder geen verlichte punten zijn in het dorp, is het ook een soort trefpunt geworden.
De output van dit project is een boring, geïnstalleerde waterput, een pomp, watertoren en drinkwaterpunten voor zowel mens als dier. De voorzieningen zullen tientallen jaren meegaan.